Föreningen Pink Lady® Europe har åtagit sig att minska miljöpåverkan från sin produktion genom att bevara den biologiska mångfalden, minska koldioxidutsläppen och arbeta för en god vatten- och markförvaltning.

Vi stödjer
våra odlare

Föreningen Pink Lady® Europe stödjer äppelodlarna för en bättre värdefördelning, så att de kan investera i hållbara lösningar för en ständigt mer ansvarsfull produktion.

Stärka
lokalsamhället

Föreningen Pink Lady® Europe bidrar till att stärka lokalsamhällena genom att säkra gårdarnas ekonomiska bärkraft och bidra positivt till den lokala ekonomin.

Föreningen Pink Lady® Europe sätter konsumenternas förtroende i centrum och arbetar varje dag för att garantera en mer ansvarsfull och transparent bransch.

Vår stadga med de 14 åtagandena omfattar samtliga medlemmar i föreningen Pink Lady® Europe. Det är en satsning på ständiga förbättringar, för en produktion som håller hög kvalitet, som ständigt ska bli mer hållbar och som uppfyller kraven från konsumenterna. Stadgan omfattar de 3 pelarna för hållbar utveckling (miljömässig, social och ekonomisk).