Het Pink Lady® Fonds is in augustus 2016 opgericht met als missie het bevorderen van bedrijfs- en collectieve projecten die door of voor vrouwen worden geïnitieerd. Deze projecten creëren waarde, bevorderen sociale en culturele vooruitgang, delen knowhow, enz.

gemeenschappelijke

WAARDEN

Er is gekozen voor zo’n betrokken aanpak in lijn met de merkwaarden.

DELEN
COLLECTIEF
WAARDECREATIE

Elk jaar selecteert het Stimuleringsfonds, met behulp van een comité van experts, kleinschalige projecten die passen bij de waarden en doelstellingen van het fonds.

Afrika Tiss
Vakmanschap promoten

Afrika Tiss zet initiatieven op om het vakmanschap te bevorderen, als hefboom voor de economische en sociale ontwikkeling in Frankrijk en Burkina Faso.

Het brengt ontwerpers en ambachtslieden samen, om knowhow-bundeling en de opkomst van innovatieve producten te bevorderen.
Het heeft in 2014 in Ouagadougou een handweefcentrum geopend om de verwerking van lokaal geteelde katoen in Burkina Faso te promoten en de Burkinese knowhow en talenten te promoten.

Het Pink Lady® Europe Stimuleringsfonds verleende financiële steun aan het project, dat tot doel had 40 ambachtsvrouwen te empoweren door ze in staat te stellen te leven van hun knowhow.

Een eerlijke beloning voor hun werk.
Ondersteuning van professionalisering.
Een trainingsprogramma dat begint met een weefopleiding op kleine weefgetouwen.

Des Étoiles et des Femmes
Ondersteunen en ontwikkelen

De missie van het project “Des Étoiles et des Femmes” (Sterren en Vrouwen) is om vrouwen uit achtergestelde wijken op te leiden, te ondersteunen en hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te vergroten door ze te helpen uitblinken op culinair gebied.

Gevestigd in 12 steden in Frankrijk
Elke locatie ondersteunt 12 vrouwen uit achterstandswijken om in 9 maanden een opleiding te volgen voor het CAP cuisine (Frans cateringdiploma).
Elke leerling wordt geplaatst in een gastronomisch of (Michelin)sterrenrestaurant.

De vereniging biedt de leerlingen sociale ondersteuningsdiensten die de belemmeringen om te werken helpen verminderen (vervoer, huisvesting, kinderopvang, etc.). Het Pink Lady® Europe Stimuleringsfonds verleent financiële steun aan de organisatie in Marseille.

SEVAI
Opleiding en ontwikkeling

Het SEVAI-programma (Society for Education, Village Action and Improvement) biedt vrouwen op het platteland en in afgelegen dorpen in India via twee programma’s mogelijkheden voor empowerment.

Een beroepsopleiding in informatica, naaien en medische zorg. Deze opleidingen stellen jonge vrouwen in staat om professionele stages te volgen. Zo verbeteren ze hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en kunnen ze gemakkelijker financieel onafhankelijk worden.
Oprichting van zelfhulpgroepen voor vrouwen om economische activiteit in de regio te creëren. Het doel is om 12 tot 20 vrouwen samen te brengen, zodat ze toegang hebben tot overheidsmicrokrediet tegen zeer lage tarieven, zodat ze een economische activiteit kunnen opstarten.

Het Pink Lady® Europe Stimuleringsfonds biedt financiële steun aan het programma voor zelfhulpgroepen in de provincie Tamil Nadu in India.

Pink Lady® Europe
doelstellingen
Ontdek onze
14 doelstellingen