Het Pink Lady® Europe Fonds is in augustus 2016 opgericht met als missie het bevorderen van bedrijfs- en collectieve projecten die door of voor vrouwen worden geïnitieerd. Deze projecten creëren waarde, bevorderen sociale en culturele vooruitgang, delen knowhow, enz.

gemeenschappelijke
WAARDEN

Er is gekozen voor zo’n betrokken aanpak in lijn met de merkwaarden.

DELEN
COLLECTIEF
WAARDECREATIE

Elk jaar selecteert het Stimuleringsfonds, met behulp van een comité van experts, kleinschalige projecten die passen bij de waarden en doelstellingen van het fonds.

Des Étoiles et des Femmes
Ondersteunen en ontwikkelen

De missie van het project “Des Étoiles et des Femmes” (Sterren en Vrouwen) is om vrouwen uit achtergestelde wijken op te leiden, te ondersteunen en hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te vergroten door ze te helpen uitblinken op culinair gebied.

Waarom steunt het Pink Lady® Europe-stimuleringsfonds dit project?
 • Ondersteuning van een samenwerkingsproject gericht op het delen van kennis en vaardigheden, met als doel het vinden van een baan.
 • Bevordering van gelijke kansen: oplossingen vinden voor de hoge werkloosheid onder vrouwen, met name in aandachtswijken, en de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de gastronomiesector aanpakken.
 • Verbinding tot stand brengen met de horeca.
De activiteiten van het programma
 • Leerlingen opleiden door ze toegang te geven tot een vakdiploma in de horecasector of de kwalificatie keukenhulp.
 • Vrouwen de kans geven om van topkoks te leren door middel van interessante cursussen.
 • Individuele socioprofessionele ondersteuning bieden om zo obstakels bij het vinden van een baan uit de weg te ruimen (vervoer, huisvesting, kinderopvang…).
 • Pink Lady® Europe geeft, naast haar bijdrage, de leden van het programma de kans om de boomgaarden en het werk van het collectief te ontdekken.

Resultaten die voor verandering zorgen

Het slagingspercentage voor het horeca-vakdiploma is 90%.
75% van de gediplomeerden vindt binnen 6 maanden na de opleiding een baan.
Er zijn al 604 vrouwen opgeleid.

Het stimuleringsfonds van Pink Lady® Europe geeft financiële steun aan de opleiding in Marseille voor het vakdiploma horeca en de kwalificatie keukenhulp.

MICROFEL
Steunen en opleiden

MICROFEL (Micro-projecten Fruit en Groente) is een hulpverleningsorganisatie die actief is op het gebied van voedselproductie om tegemoet te komen aan de voedselbehoeften van kwetsbare bevolkingsgroepen in Afrika, met name in de Vohipeno- en Manakara-regio’s in het zuidoosten van Madagaskar.

Waarom steunt het Pink Lady® Europe-stimuleringsfonds dit project?
 • Ondersteuning van vrouwen uit kansarme milieus bij hun ondernemerschap, met als doel hen mondiger te maken en hen in staat te stellen een inkomen te verdienen om in de basisbehoeften van hun gezin te voorzien.
 • Een blijvende impact creëren op lokale gemeenschappen.
 • Ondersteuning van een collectief project gebaseerd op gezamenlijke waarden.
De activiteiten van het programma
 • Het opzetten van begeleide trainingscursussen met overnachtingsmogelijkheden, gericht op essentiële landbouw- en voedselvaardigheden.
 • Het organiseren van trainingen in hoe je de grond bewerkt, compost maakt, kweektechnieken, enz.
 • Het laten verkennen van kleinschalige veeteelt, inclusief het maken van stallen, verzorgen en voeden.
 • Het geven van cursussen op het gebied van management- en boekhoudvaardigheden.

Resultaten die voor verandering zorgen

Vrouwelijke begunstigden kunnen op de lange termijn relatieve financiële onafhankelijkheid tegemoet zien.
De vrouwelijke “autoriteit” wordt aangemoedigd en gekoppeld aan kennis en uitwisselingen na de opleiding.
Dit zijn veelbelovende factoren, die zorgen voor een betere aanpassing aan de lokale situatie, waardoor de voedselautonomie van enkele honderden mensen wordt gegarandeerd.

Het stimuleringsfonds van Pink Lady® Europe geeft financiële steun aan microtrainingen voor jonge boerinnen (MicroforJA).

Handvest van onze commitmentsOntdek onze
doelstellingen