Legge til rette
for unge epledyrkere

Den yngre generasjonen av epledyrkere får fortrinnsrett når det skal startes nye eplehager.