Ja, selvølgelig. Når det enn selges, vil Pink Lady®–eplet ha de samme sensoriske fortrinnene. De svært strenge kravspesifikasjonene når det gjelder farge, sukkerinnhold, fasthet, osv. er felles for alle produsentene. Tallrike kontroller (over 1300 i året) gjennomføres av et uavhengig kontrollorgan (Bureau Veritas).