Avskaffelse av engangsplast

Utvikling av eplepakker i 100 % FSC-papp fra bærekraftige skoger, og som kan resirkuleres 100 %.