Produsentene våre har valgt å forplikte seg kontraktsmessig gjennom avtaler til en integrert fruktproduksjon. Denne bærekraftige og fornuftige dyrkingsmetoden gjør det mulig å sikre en varig drift av fruktgårdene, samtidig som den møter forbrukernes krav om matsikkerhet og en bærekraftig utvikling. Noen av produsentene våre har også valgt å produsere helt økologisk, hvilket i dag utgjør 2 % av Pink Lady®-eplehagene. Denne produksjonsmetoden viser en tendens til å bre seg.