En ansvarsfull bransch

Pink Lady®-äppelodlarna värnar om den biologiska mångfalden och naturresurserna genom att motverka matsvinn, använda mer miljövänliga förpackningar och arbeta med tekniska innovationer för att producera äpplen på ett mer hållbart sätt.